Voorwaarden en garantie Voorwaarden en garantie

Voorwaarden en garantie

Je wilt graag weten wat je voor je geld krijgt. Dat vinden we heel normaal. Daar horen dus voorwaarden en garantie bij. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Voorwaarde: je bent klant bij ons voor je ADL-voorziening

We vinden het belangrijk dat je één aanspreekpunt hebt voor je ADL- en je sportvoorziening. Dan kunnen we je duidelijk advies geven en goed samenwerken met jou en met de professionals om je heen, bijvoorbeeld een arts. Bovendien kunnen we je dan goed helpen als bijvoorbeeld je stomp slinkt door het sporten en als daardoor je ADL-koker moet worden aangepast. Daarom stellen we de eis dat je klant bij ons bent voor je ADL-voorziening. Je kunt eventueel naar ons overstappen.

Garantie

Als je sportvoorziening vergoed wordt door je zorg- of letselschadeverzekeraar, dan gelden de garantievoorwaarden van je zorgverzekeraar. Daar licht je OIM-adviseur je graag over in.
Als je de sportvoorziening zelf betaalt, of als een deel betaald wordt door het WMO-loket van je gemeente of door het Hulpmiddelenloket van Uniek Sporten, dan heb je drie jaar garantie op pasvorm- en fabricagefouten. Onder de garantie valt ook dat we een versleten liner, sleeve of ander onderdeel kosteloos vervangen - binnen het redelijke en billijke, natuurlijk.

Voorwaarde: het moment dat je betaalt

Als je zorgverzekeraar of letselschadeverzekeraar de kosten van je sportvoorziening vergoedt, dan sturen wij de factuur rechtstreeks naar je verzekeraar.
Betaal je de kosten zelf, dan verwachten we van je dat je de rekening betaalt op het moment dat je je eigen sportvoorziening in ontvangst neemt. Natuurlijk kun je het bedrag in termijnen betalen; je bespreekt dat met je OIM-adviseur.

Als het WMO-loket van je gemeente of het Hulpmiddelenloket van Uniek Sporten een deel van de kosten betaalt, dan krijg je van ons alleen een rekening voor het deel dat je zelf betaalt. We verwachten van je dat je deze rekening betaalt op het moment dat je je eigen sportvoorziening in ontvangst neemt. De factuur voor het overige deel sturen wij rechtstreeks naar het WMO-loket of naar Uniek Sporten.

Bekijk wat je kunt doen om tegemoetkoming in de kosten te krijgen

Neem contact op met de OIM Aktief locatie bij jou in de buurt