Partner in de ontwikkeling van zorg Partner in de ontwikkeling van zorg

Partner in de ontwikkeling van zorg

  • Wij zijn actief lid van de branchevereniging Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland.
  • Wij zijn actief lid en sponsor van de Internationale Vereniging voor Prothesen en Orthesen ISPO.
  • Wij stellen samen met collega-bedrijven, zorgverzekeraars, zorginstellingen en artsen protocollen op ter waarborging van de kwaliteit van de zorg.
  • Wij doen samen met diverse partners onderzoek naar verbeterde zorg en betere hulpmiddelen.
  • Wij zijn landelijke gesprekspartner van zorgverzekeraars.
  • Wij zijn kritische gesprekspartner van het Zorginstituut (voorheen het College voor Zorgverzekeringen).
  • Wij overleggen geregeld met patiëntenverenigingen over de verbetering van onze zorg.

Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland

OIM Orthopedie is samen met Livit Orthopedie oprichter van branchevernieuwer Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (kortweg SOHN). Deze branchevereniging zet zich vanaf 1 januari 2019 in voor voor professionalisering, verduurzaming en digitalisering van de complexe orthopedische hulpmiddelenzorg branche om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig te maken en te houden. Van hieruit komen we op voor de belangen van onze klanten. Niet alleen kwaliteit is een belangrijk speerpunt, maar ook pleiten we ervoor dat onze hulpmiddelen ook in de toekomst vergoed worden vanuit de basisverzekering.