Vergoedingen Vergoedingen

Vergoedingen

Of jouw hulpmiddel vergoed wordt, is afhankelijk van meerdere factoren, de belangrijkste zijn:

  • Het soort hulpmiddel
  • Is het hulpmiddel opgenomen in de basisverzekering of niet
  • Heb je een aanvullende verzekering afgesloten
  • De voorwaarden van jouw zorgverzekeraar

Wij hebben contracten gesloten met alle zorgverzekeraars en zijn SEMH-gecertificeerd (Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg, semh.info).

Vergoeding uit de basisverzekering

Prothesen, orthesen (confectie en maatwerk) en therapeutisch elastische kousen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor orthesen en prothesen geldt dat deze moet zijn voorgeschreven door een medisch specialist en dat er sprake moet zijn van langdurig gebruik. In een aantal gevallen is - naast het voorschrift van een medisch specialist – ook vooraf toestemming van je verzekeraar nodig. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van je zorgverzekering. OIM kan deze toestemming voor je aanvragen.

Eigen risico

Als je 18 jaar of ouder bent, heb je een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Voor 2024 is het minimum eigen risico 385 euro. Bij de meeste verzekeraars vallen prothesen niet onder het eigen risico en worden deze in bruikleen verstrekt. Raadpleeg je polis of informeer bij je zorgverzekeraar of je eigen risico moet betalen voor jouw prothese. Je kan ook je orthopedisch adviseur van OIM raadplegen.

Vergoeding uit aanvullende verzekering

Is er sprake van kortdurend gebruik van spalken en braces, dan valt dit in de meeste gevallen niet onder de basisverzekering. Aanvullende verzekeringen kennen vaak wel een vergoeding voor kortdurend gebruik van spalken en braces. Deze vergoeding ligt - afhankelijk van je verzekeraar en aanvullend pakket - tussen de 50 en 500 euro per jaar. Jouw zorgverzekeraar kan je vertellen of je een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Sportvoorzieningen

De meeste zorgverzekeringen kennen geen vergoeding voor voorzieningen die uitsluitend zijn bedoeld voor sporten. Informeer bij je zorgverzekeraar hoe het zit met de vergoeding voor sportvoorzieningen. Als deze kosten niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, kun je bij je orthopedisch adviseur van OIM ondersteuning vragen om een traject voor het aanvragen van een vergoeding via Uniek Sporten. Hij of zij kan ervoor zorgen dat je een offerte krijgt die je kan gebruiken voor een aanvraagprocedure.Uniek Sporten kijkt of er een vergoeding mogelijk is via de WMO of binnen Uniek Sporten.