Wanneer stopt een behandeling met een redressiehelm? Wanneer stopt een behandeling met een redressiehelm?

Wanneer stopt een behandeling met een redressiehelm?

Een behandeling met een redressiehelm stoppen we altijd in overleg met de behandelend arts. Dit kan als het helmpje te klein wordt en er geen correctie meer optreedt, als de groei bij oudere baby's is gestopt of als ouders tevreden zijn met het resultaat.