Komen jullie ook bij mensen thuis om een hulpmiddel aan te meten? Komen jullie ook bij mensen thuis om een hulpmiddel aan te meten?