Klachtenprocedure Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Je klachtenformulier wordt door onze Kwaliteitsafdeling doorgestuurd naar de verantwoordelijke manager. De betreffende manager onderzoekt de oorzaken die tot jouw klacht hebben geleid en zoekt naar een passende oplossing. Hierover neemt de betreffende manager binnen 3 weken contact met je op. Dit voorstel zal hij tevens schriftelijk bevestigen.

Beroep

Wij doen er alles aan om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht je onverhoopt geen overeenstemming vinden over de oplossing voor je klacht, dan kun je beroep aantekenen bij de directie van OIM Orthopedie: directie@oim.nl of Postbus 215, 9400 AE Assen.

De geschillencommissie Zorg

Wanneer blijkt dat wij samen niet tot overeenstemming over een oplossing kunnen komen, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie Zorg. Deze commissie is onafhankelijk en wordt erkend door de SEMH. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor- en wederhoor. Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl. Hier kunt u uw klacht online indienen. Heeft u liever een formulier op papier? Dan kan dat op deze website ook aangevraagd worden.